Dane lekarza
Gen. bryg. (ret.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
Specjalizacja
Chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia naczyniowa
Informacje

Gen. bryg. (ret.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński jest chirurgiem wojskowym, co sam uznaje za zaszczyt. Jak większość lekarzy wojskowych na świecie jest związany z chirurgią. Jest głęboko przekonany o konieczności wszechstronnego, ogólnochirurgicznego wykształcenia chirurga wojskowego.

Od 1972 roku jest związany z flagowym okrętem polskiej wojskowej służby zdrowia (popularnie zwanym "szpitalem na Szaserów") gdzie przebył wszystkie szczeble kariery zawodowej lekarza wojskowego. Od wolontariusza, ppor. lek. - do profesora zwyczajnego, generała brygady - Komendanta Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie założyciela i pierwszego Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego.

Działem chirurgii, który w pewnym sensie można uważać za jego zawodowe hobby i którym od początku jego chirurgicznego życiorysu się zajmuje, jest flebologia, czyli nauka zajmująca się chorobami układu żylnego. W latach 1997 – 2000 był prezesem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Jest m.in. Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Flebologicznego Komitetu Nauk Klinicznych PAN.